Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

GDPR - privatlivsinformation

Rettigheder og pligter i forbindelse med Odder kommunes behandling af personoplysninger

Odder Kommune er dataansvarlig vedrørende de oplysninger som bliver indsamlet if. indskrivning af skoleelever.
Idet Odder kommune skal sørge for at alle børn i kommunen bliver undervist jf. Folkeskolelovens §§ 32-39 om undervisningspligt, betyder det, at Odder Kommune registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m. fl, der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Kategorien af personoplysninger, som kommunen indsamler her, er almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. og vil kun blive benyttet i forbindelse med skoleindskrivningen og registrering af eleverne på skolerne i kommunen.
Odder Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Efter arkivering og sletning er oplysningerne ikke længere tilgængelige for kommunen.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Odder Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på mail dpo@odder.dk eller på telefonnummer 20 90 20 26.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.