Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning for skole og SFO

Vi arbejder efter folkeskolelovens- og Odder Kommunes målsætning, herunder klare mål, læseplaner for fagene og kommunens Børn- og ungepolitik.

Vi arbejder herudover - både i skole og SFO - efter denne målsætning:

Vi ønsker at udvikle børns sociale kompetencer.

Det er værdifuldt at færdes i et miljø med gensidig respekt. Et miljø, hvor fællesskab, samarbejde og fælles ansvar er fundamentet.

Vi ønsker at udvikle børns kulturelle forståelse.

Det er værdifuldt i et samfund, der udvikler sig mod globalisering, at der er tolerance, respekt og forståelse for kulturelle forskelligheder.

Vi ønsker at inddrage den omkringliggende natur i skolens arbejde.

Det er værdifuldt at kende naturens mangfoldigheder, muligheder samt lokale og globale økologiske balancer for herigennem at få indsigt i menneskets udnyttelse af og muligheder i naturen. Det er værdifuldt at have naturen som en naturlig del af det daglige arbejdsrum.

Vi ønsker at udnytte de muligheder informationssamfundet giver.

Det er værdifuldt at udnytte informationsteknologien til at skabe aktualitet i undervisningen, samt at udnytte teknologien til at skabe kontakter til mennesker i andre kulturer - f.eks. storbykulturer nationalt og / eller kulturer internationalt.

Vi ønsker en skole der fokuserer på fysisk sundhed.

Det er værdifuldt og stimulerende for indlæringsevnen at man har en sund levevis bl.a. hvad angår kost, motion, arbejdsstillinger og indeklima. Det er derfor vigtigt at være bevidst om disse forhold.