Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om læsning

Mål
På Hundslund Skole arbejder vi på at kunne opfylde skolereformens mål om at alle børn skal blive så dygtige som de kan. I Odder Kommune har vi et særligt indsatsområde omkring læsning. Du kan læse Odder Kommunes handleplan for sprog læsning og literacy her.

Overgang fra daginstitution til skole
I skolen bygger vi ovenpå det gode sprogarbejde der finder sted i daginstitutionen. Inden børnene begynder i skole holdes der overleveringsmøder så børnenes nye voksne kan tage bedst muligt imod dem - også mht. deres sproglige udvikling.

Læsevejleder
På Hundslund Skole har vi en læsevejleder der hjælper til med at identificere de børn der har læsevanskeligheder. Hun vejleder lærerne i forhold til hvordan børn med læsevanskeligheder kan støttes i den almindelige undervisning. Hun deltager ofte i undervisningen sammen med dansklæreren. Dette giver mulighed for større differentiering.

Hjælpemidler
Da alle elever har iPads, er det vigtigt for os at både børn og voksne kender og bruger iPad’ens mulighed for at understøtte såvel læsning som skrivning. Dels kan iPad’en hjælpe med højtlæsning, dels kan AppWriter komme med staveforslag når eleverne skriver. iPad’en kan også scanne tekster der derefter kan læses højt. (Ind i mellem er der visse udfordringer med at få teknikken til at fungere. Det forsøger vi at løse løbende.)

Når alle elever har det samme værktøj, skiller børn med læsevanskeligheder sig ikke ud. 

Test og læsekonferencer
Der er nationale test i dansk/ læsning på 2., 3., 4. og 6. årgang. Herudover bruger vi andre læse- og stavetest som supplement. Dansklærerne inddrager testresultaterne i danskundervisningen med henblik på bedst muligt at understøtte børnenes læse- og skriveudvikling.

Allerede fra børnehaveklassen følger vi op på de sprogtest der bliver taget i børnehaven. Det er vigtigt for os så tidligt som muligt at få øje på børn som kan være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Når børn viser tegn på vanskeligheder, kontaktes forældrene. Herefter kan ordblinde-risikotesten tages. Den bliver obligatorisk fra skoleåret 2022-23 for børn der viser tegn på vanskeligheder.

Læsevejlederen vejleder dansklærerne i forhold til at kunne understøtte barnet i den almindelige undervisning. Læsevejlederen går herudover i dialog med forældrene om hvordan de kan bakke op om barnets læseudvikling hjemme. For at blive en god læser, kræver det træning - og det gælder både i skolen og hjemme.

En gang om året holder vi læsekonferencer. Dvs. at holdets dansklærer mødes med læsevejleder og pædagogisk leder for at drøfte hvordan der i årsplanlægningen kan tages særligt hensyn til de børn der har læsevanskeligheder.

Ordblindhed
Tidligst i slutningen af 3. kan man tage den nationale ordblindetest. Det anbefales at testen først tages i slutningen af 4. årgang. Tidspunktet for testning afgøres individuelt i et tæt samarbejde mellem læsevejleder, dansklærer og forældre. 

Hvis barnet testes som ordblind, tilbydes indmeldelse i Nota. Nota er et bibliotek og videnscenter der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap.

 

Et tæt samarbejde mellem forældre og personale omkring børnenes sproglige udvikling og udvikling af læse- og skrivefærdigheder er af afgørende betydning.