Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

Det professionelle læringsfællesskab

Mål: 

  • At hjælpe med at løse kerneopgaven for alle børn
  • At understøtte pædagogisk udvikling


Læringsfællesskabet består af 

- ledere, lærere og pædagoger, herunder inklusionslærere, AKT-vejledere, læsevejledere m.fl. 
- læringskonsulenter ansat i BFC
- psykologer m.fl. ansat i BFC 

Inddragelse af forældre

Forældre er vigtige medspillere når vi ønsker at skabe et inkluderende fællesskab i vores skoler og institutioner hvor alle børn oplever at have deltagelsesmuligheder. Den måde forældrene omtaler skolen, daginstitutionen, de andre børn og forældre på præger børnene og deres sprog og adfærd.

 

Derfor har vi et vigtigt princip for samarbejdet mellem skole/ daginstitution og hjem:

  • Vi vil gøre os umage med at have et godt samarbejde med dig om dit barns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

 

For at leve op til det princip er det vigtigt at de forventninger vi har til hinanden, er tydelige.

Bestyrelsen har udarbejdet sociale spilleregler der understøtter følgende: 

  • du bakker som forælder op om skolen
  • hvis der er noget du undrer dig over, kontakter du skolen 
  • når kommunikationen mellem skole og hjem bliver svær, så ringer vi
  • vi bevarer den gode tone

 

Eksempler på gode spørgsmål man kan tale om hjemme med sit barn: 

Hvad har du lært? Hvilke fag har du haft? Hvem har du haft? Havde læreren noget med?

Hvis I har erfaringer hjemme med noget af det barnet har arbejdet med i skolen, kan det danne udgangspunkt for en god snak.  

 

Du har som forælder en vigtig rolle i at understøtte dit barns læse- og skriveindlæring. 

På Odder Kommunes hjemmeside kan du læse kommunens Handleplan for sprog og literacy

Du kan finde god inspiration i forældrerummet. til hvordan du kan understøtte dit barns sproglige udvikling og læsudvikling. Der er også mange gode råd at hente om læsning her: Forældre og skoles guide om læsning

 

Herunder kan du se vores inklusionshandleplan. 

Dokumenter